Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  Omzendbrief van Jules Renkin als voorzitter van het Koning Albertsfonds 06-05-1920


1 2 © Gemeentearchief Heuvelland


Omzendbrief van Jules Renkin, Minister van Binnenlandse Zaken en Voorzitter van het Koning Albertsfonds, over veranderingen aan het reglement voor het toekennen en beheren van barakken.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA