Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

  'Bordereel der overeenkomsten' 19-02-1920


1 2 © Gemeentearchief Heuvelland


Staat van overeenkomsten van geteisterden met de Staatscommissaris, na goedkeuring door de Minister van Economische Zaken door de Hoofdstaatscommissaris terugbezorgd aan de gemeente. Een overeenkomst met de Staatscommissaris was een regeling in der minne zonder dat de zaak voor de Rechtbank voor Oorlogsschade kwam.

 


ACTOREN

WETGEVING

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA