Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  Brief van de Bestuurder van het Comiteit voor Steun aan de Geteisterden van de Verwoeste Gewesten 10-11-1920


1 2 © Gemeentearchief Zonnebeke


Brief van de Bestuurder van het Comiteit voor Steun aan de Geteisterden van de Verwoeste Gewesten over de levering van schoolmeubels, met in bijlage een briefkaart van de meubelmaker.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA