Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  Brief van L. Boereboom als Algemeen Opziener bij het Beheer van Gemeentewegen 24-08-1927


© Stadsarchief Ieper


Brief van L. Boereboom in de functie van Algemeen Opziener bij het Beheer van Gemeentewegen van het Ministerie van Landbouw, over een bezoek aan de gemeente om een stand van zaken op te maken over het herstel van de gemeentewegen en de waterlopen.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA