Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  Brief in naam van de Bestuurder van de Dienst Leningen van het Gemeentekrediet 01-12-1925


© Stadsarchief Ieper


Brief in naam van de Bestuurder van de Dienst Leningen van het Gemeentekrediet aan de gemeente over de mogelijkheid een lening aan te gaan. Zo'n lening was gewaarborgd door 'obligaties 5% 1925' die de gemeenten verkregen in ruil voor hun oorlogsschadevergoeding in de vorm van titels op naam.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA