Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  Brief van een landbouwer 10-04-1920


© Stadsarchief Diksmuide


Brief van een landbouwer die toestemming vraagt aan de gemeente om zijn hoeve herop te bouwen. Brieven waarin toestemming gevraagd wordt om te bouwen worden meestal samen met de bouwtekening bewaard.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA