Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  Brief van architect Franz Tilley 07-03-1922


© Gemeentearchief Heuvelland


Brief van architect Franz Tilley over het bestek voor de heropbouw van de onderpastorij en de overeenkomst over het bedrag met de schatting door de staatscommissaris.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA