Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

  'Proces-Verbaal tot vaststelling der gelijkwaarde' 28-12-1921


© Stadsarchief Diksmuide


Verklaring van een architect in dienst van het Hoog Koninklijk Commissariaat van de Dienst der Verwoeste Gewesten dat het bestek voor de heropbouw van de pastorij de waarde die het gebouw voor de oorlog had, niet overstijgt.


ACTOREN

WETGEVING

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA