Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  Afschrift van een omzendbrief van Minister van Economische Zaken Alos Van de Vyvere 13-08-1921


© Stadsarchief Ieper


Afschrift van een omzendbrief van Minister van Economische Zaken Aloïs Van de Vyvere, als vertegenwoordiger van de Dienst voor Oorlogsschade, gericht aan de Hoofdstaatscommissarissen, over de berekening van het ereloon van architecten bij de wederopbouw.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA