Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  Brief van Verhaeghe, Algemeen Bestuurder van de Dienst voor Vereffening der Oorlogsschade 01-08-1929


1 2 © Gemeentearchief Heuvelland


Brief van Verhaeghe, Algemeen Bestuurder van de Dienst voor Vereffening der Oorlogsschade, aan de gemeente over de overeenkomst voor het herstel van oorlogsschade aan gemeentewegen en waterlopen.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA