Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  Brief van R. Goossens, Opziener van Gemeentewegen bij de Dienst voor Vereffening der Oorlogsschade 03-10-1929


© Gemeentearchief Heuvelland


Brief van R. Goossens, Opziener van Gemeentewegen bij de Dienst voor Vereffening der Oorlogsschade, waarin hij de gemeente vraagt naar bewijsstukken van uitgaven voor werken aan de riolen en een 'staat van vooruitgang der werken' , zodat een eerste voorschot kan worden uitbetaald.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA