Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  Brief van Staatscommissaris Hennekens 07-08-1931


© Gemeentearchief Heuvelland


Brief van Hennekens, Staatscommissaris verbonden aan de Dienst voor Vereffening der Oorlogsschade, waarin hij bij de gemeente informeert naar de stand van zaken in de oorlogsschadedossiers van het gemeentehuis en de school.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA