Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  Brief van M. Gilot, Bestuurder van de Dienst voor het Herstel van West-Vlaanderen van de Boerenbond 16-06-1921


© Stadsarchief Ieper


Brief van M. Gilot, Bestuurder van de Dienst voor het Herstel van West-Vlaanderen van de Boerenbond, waarin hij een nieuw systeem van heropbouw door bemiddeling van de Boerenbond aankondigt.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA