Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  Brief van Baron Pecsteen, Voorzitter van de Provinciale Commissie tot Verfraaiing van het Landelijk Leven 30-01-1921


© Stadsarchief Ieper


Brief van Baron Pecsteen, Voorzitter van de Provinciale Commissie tot Verfraaiing van het Landelijk Leven, waarin hij de gemeente een model van politiereglement en de diensten van zijn Technisch Bureel aanbeveelt als kader om bouwplannen goed te keuren.


ACTOREN

GERELATEERDE STUKKEN