Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  Brief van Arrondissementsingenieur L. Vanderghote 09-05-1925


© Gemeentearchief Zonnebeke


Brief van L. Vanderghote, arrondissementsingenieur verbonden aan de Provinciale Technische Dienst, waarin hij de gemeente graafwerken aan een waterloop aankondigt.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA