Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  Brief van Arrondissementscommissaris Clinckemaille 19-01-1924


© Gemeentearchief Heuvelland


Brief van arrondissementscommissaris Clinckemaille, waarin hij de gemeente vraagt naar een stand van zaken van de wederopbouw, nu de aanneming van de gemeente op het punt staat ingetrokken te worden.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA