Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  Brief van de Arrondissementscommissaris van Veurne-Diksmuide 19-06-1926


© Stadsarchief Diksmuide


Brief van de arrondissementscommissaris van Veurne-Diksmuide, waarin hij aan de gemeente vraagt naar het juiste bedrag van een oorlogsschadevergoeding die verkocht wordt.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA