Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

  'Aanvraag tot Vaststelling en Raming van Schade. Schade aan goederen. Soort A' 28-09-1920


1 2 © Stadsarchief Ieper


Aanvraagformulier voor de vaststelling en de schatting van geleden schade bij de Rechtbank voor Oorlogsschade, volgens de wet van 23/10/1918, met het oog op het bekomen van een schadevergoeding. Vooral Soort A, voor schade aan het handels-, nijverheids- en landbouwbedrijf, komt voor in het gemeentelijk wederopbouwarchief. Nochtans werd het formulier hier gebruikt voor de vaststelling van schade aan gemeentegebouwen.


ACTOREN

WETGEVING

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA