Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  Brief van Provinciegouverneur Janssens de Bisthoven 20-08-1924


© Stadsarchief Diksmuide


Brief van provinciegouverneur Baron Janssens de Bisthoven waarin hij vraagt welke openbare gebouwen nog moeten heropgebouwd worden, nu de Dienst van Heropbouw van de provincie de heropbouw van de staat overneemt omdat de aanneming van de gemeente is stopgezet.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA