Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  Brief van Provinciegouverneur Janssens de Bisthoven 23-05-1919


1 2 © Stadsarchief Ieper


Brief van provinciegouverneur Baron Janssens de Bisthoven waarin hij de gemeente wijst op de mogelijkheid van voorschotten op oorlogsschadevergoeding door de provincie.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA