Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  Brief van Staatslandbouwkundige W. Casteleyn 22-05-1922


© Stadsarchief Diksmuide


Brief van W. Casteleyn, Staatslandbouwkundige van de Dienst voor Wederopbouw van het Ministerie van Landbouw en Openbare Werken, waarin hij de gemeente vraagt of ze een terrein voor afval van herstellingswerken aan landbouwgronden ter beschikking heeft.


ACTOREN