Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  Brief in naam van de Bestuurder van de Dienst voor Motorbebouwing 03-01-1922


© Stadsarchief Ieper


Brief in naam van de Bestuurder van de Dienst voor Motorbebouwing van de Dienst voor Heropbouw van het Ministerie van Landbouw, aan de gemeente over het nieuwe systeem van de voltooiingscontracten voor het herstel van landbouwgronden.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA