Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  Brief in naam van de Bestuurder van de Dienst voor Heropbouw der Verwoeste Streken in West-Vlaanderen 30-08-1922


© Stadsarchief Diksmuide


Brief in naam van de Bestuurder van de Dienst voor Heropbouw der Verwoeste Streken in West-Vlaanderen van het Ministerie van Landbouw en Openbare Werken, waarin de gemeente wordt gevraagd of de werken aan een bepaalde hoeve wel als oorlogsschade kunnen beschouwd worden.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA