Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  Brief van Staatscommissaris R. Guyod 24-03-1924


© Stadsarchief Diksmuide


Brief van R. Guyod, Staatscommissaris bij de Rechtbank voor Oorlogsschade, over een aanvraag voor oorlogsschadevergoeding.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA