Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  Brief van Staatscommissaris Verbeke 28-06-1937


© Gemeentearchief Heuvelland


Brief van Verbeke, Staatscommissaris en Opziener van Herbeleg bij de Rechtbank voor Oorlogsschade, waarin hij de gemeente vraagt kwijtschriften in te dienen als bewijs van wederbelegging.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA