Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  Brief van Hoofdstaatscommissaris Esquelin 18-05-1923


© Stadsarchief Ieper


Brief van Esquelin, Hoofdstaatscommissaris bij de Rechtbank voor Oorlogsschade, waarin hij de gemeente vraagt naar het aantal aanvragen voor de heropbouw van woningen.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA