Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  Brief van de Secretaris van de Beheerraad van het Koning Albertsfonds 09-05-1924


© Gemeentearchief Heuvelland


Brief van de secretaris van de Beheerraad van het Koning Albertsfonds waarin hij de gemeente verzoekt zich voortaan rechtstreeks te wenden tot het secretariaat nu de functie van Hoog Koninklijk Commissaris is afgeschaft.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA