Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  Brief van P. Lahaye, Liquidateur bij het Koning Albertsfonds 26-10-1926


© Gemeentearchief Heuvelland


Brief van P. Lahaye in de functie van Liquidateur bij het Koning Albertsfonds, waarin hij bij de gemeente aandringt op het betalen van de huur van barakken.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA