Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  Afschrift van een brief van Albert Demeur, Algemeen Bestuurder van de Dienst der Verwoeste Gewesten 27-06-1922


© Stadsarchief Ieper


Afschrift van een brief van Albert Demeur, Algemeen Bestuurder van de Dienst der Verwoeste Gewesten, aan Toegevoegd Hoog Koninklijk Commissaris Eugène Biebuyck, over het verbod om schadevergoeding te ontvangen van zowel de Rechtbank voor Oorlogsschade als van het Hoog Koninklijk Commissariaat.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA