Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  Brief van de Dienstoverste van de 'Service de contrle pour la reconstruction des immeubles' 03-04-1922


© Gemeentearchief Zonnebeke


Brief van de Dienstoverste van de 'Service de contrôle pour la reconstruction des immeubles' van de Dienst der Verwoeste Gewesten over ontbrekende gegevens in contracten van heropbouw door de staat.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA

GERELATEERDE STUKKEN