Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  Brief van de Bestuurder van de Vervoerdienst 21-08-1920


© Gemeentearchief Zonnebeke


Brief van de Bestuurder van de Vervoerdienst van de Dienst der Verwoeste Gewesten aan de gemeente over een factuur voor geleverd materiaal.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA