Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  Brief van J. Rigot, Bestuurder van de Wegenisdienst 02-04-1921


© Gemeentearchief Zonnebeke


Brief van J. Rigot, Ingenieur Bestuurder van de Wegenisdienst van de Dienst der Verwoeste Gewesten, waarin hij de gemeente vraagt welke wegen hersteld moeten worden.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA