Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  Brief van de Bestuurder van de Wegenisdienst 15-12-1925


© Stadsarchief Diksmuide


Brief van de Bestuurder van de Wegenisdienst van de Dienst der Verwoeste Gewesten over het uitstel van wegenwerken en de verdeling van de onkosten.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA