Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Stukken Brieven
    

  Brief van Toegevoegd Hoog Koninklijk Commissaris Eugne Biebuyck 30-08-1920


© Stadsarchief Ieper


Brief van Eugène Biebuyck, Toegevoegd Hoog Koninklijk Commissaris, aan de gemeente met richtlijnen over het systeem van voorschotten door de staat.


ACTOREN

PLAATS IN HET ARCHIEFSCHEMA