Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact
03 12 01 08 08 00 Reeks
Dossiers van het herstellen van oorlogsschade tijdens de wederopbouw na WO I aan de wegenis, de waterlopen, kunstwerken, gronden,


stukken die op deze plaats in het schema thuishoren

'Aanvraag tot voltooiing van herstelde gronden'

'Betalingsbevel' 20-11-1930

'Landbouwherstellingscontract. Herstellings- en voltooiingswerken. Formuul B' 01-09-1924

'Maximum tarieven aangenomen voor het berekenen der toelagen wegens kosten voor ontwerpen, bestuur en brevetten, met uitsluitingen van de provinciekortingen' 25-10-1921

'Proces-verbaal van onderzoek van commodo en incommodo' 11-07-1921

'Proces-verbaal van opening van aanbiedingsschriften' 02-03-1922

'Rfection des Routes communales. Route vers 'Westhoek'' 02-03-1922

'Te herstellen kunstwerken' 07-04-1930

'Uitgevoerde werken in de gemeente Boesinghe aan de wegenis op rekening van oorlogsschade' 07-04-1930

'Uittrek uit den register der beraadslagingen der zittingen van den Raad der gemeente Zonnebeke' 23-09-1920

Besluit waarmee het Hoog Koninklijk Commissariaat van de Dienst der Verwoeste Gewesten de gemeente een toelage toekende 06-01-1923

Bestek voor voltooiingswerken aan landbouwgronden 02-04-1924

Brief van A. Van Caillie, Afgevaardigde van het Middenbestuur van de Dienst der Verwoeste Gewesten 09-01-1925

Brief van Arrondissementsingenieur L. Vanderghote 09-05-1925

Brief van de Bestuurder van de Wegenisdienst 15-12-1925

Brief van J. Rigot, Bestuurder van de Wegenisdienst 02-04-1921

Brief van L. Boereboom als bestuurder van de Bijzondere Dienst voor Wederopbouw 24-11-1924

Brief van Maurits Cocle, Bestuurder van het Secretariaat van de Dienst der Verwoeste Gewesten 08-03-1922

Brief van R. Goossens, Opziener van Gemeentewegen bij de Dienst voor Vereffening der Oorlogsschade 03-10-1929

Brief van Th. Beckers, Ingenieur van de Belgische Heidemaatschappij 07-04-1920

Brief van Verhaeghe, Algemeen Bestuurder van de Dienst voor Vereffening der Oorlogsschade 01-08-1929

Factuur van een fabrikant 23-10-1930

Intekening van een aannemer op een aanbesteding 09-08-1928