Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact
PARTNERS

Het Gekwetste Gewest is een samenwerking tussen verschillende partners zoals in het colofon van de website wordt beschreven.Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa)

CVAa

Architectuurarchieven zijn informatieschatten voor restauratoren, erfgoedbeheerders, journalisten, overheden en al wie bouwt of verbouwt. Het CVAa stelt alles in het werk om archieven over de gebouwde omgeving beter te beheren. Het CVAa geeft advies aan alle geïnteresseerden bij het opsporen, overdragen, beheren, bestuderen en ontsluiten van architectuurarchieven. Het CVAa bericht over activiteiten rond architectuurarchieven en zet projecten op om de culturele en informatieve waarde van architectuurarchieven te belichten. Het CVAa werkt onder de koepel van het Vlaams Architectuurinstituut en geniet de steun van de Vlaamse Gemeenschap.

Centrum Vlaamse Architectuurarchieven
www.cvaa.be
Jan Van Rijswijcklaan 155
2018 Antwerpen
T 03 242 89 77
F 03 242 89 79
cvaa@vai.be

 


Provincie West-Vlaanderen

West-Vlaanderen

De gebiedsgerichte werking Westhoek, de Dienst Cultuur en het Provinciaal Archief van de Provincie West-Vlaanderen zetten zich samen in voor het roerend en onroerend erfgoed in de Westhoek. De experts van de Dienst Cultuur en het Provinciaal Archief begeleiden het onderzoek naar de gemeentelijke wederopbouwarchieven inhoudelijk. De gebiedsgerichte werking Westhoek coördineert de verschillende projecten die momenteel worden opgezet rond de hedendaagse omgang met wederopbouwarchitectuur, zie ruimer project.

Provinciaal Archief West-Vlaanderen
http://www.west-vlaanderen.be/archiefdienst
Gistelse Steenweg 528
8200 Sint-Andries
T 050 40 72 90
F 050 34 90 79
archiefdienst@west-vlaanderen.be

Gebiedsgerichte werking Westhoek
http://www.westhoek.streekhuis.be
Streekhuis Esenkasteel
Woumenweg 100
8600 Diksmuide

 

 

 


Stadsarchief Diksmuide

Diksmuide

De archivaris van de stad Diksmuide zette zijn expertise in om het project inhoudelijk mee te begeleiden. Daarnaast werd de lokale verankering van het project onder meer via het Streekoverleg WesthoekArchieven gerealiseerd, een samenwerkingsverband tussen de verschillende archiefverantwoordelijken van de Westhoekgemeenten.

Stadsarchief Diksmuide
http://archief.diksmuide.be
Grote Markt 6
8600 Diksmuide
T 051 51 91 42
F 051 51 00 20
archief@stad.diksmuide.be

 

 

 


Vlaamse Gemeenschap

Vlaamse Gemeenschap

Het onderzoek naar de archieven over de wederopbouw kon plaatsvinden dankzij de ondersteuning van het ontwikkelingsgerichte project ‘Het Gekwetste Gewest. Behoud, beheer en ontsluiting van de wederopbouwarchieven in de Westhoek' binnen het erfgoeddecreet van de Vlaamse Gemeenschap. De eerste fase van het project liep van 1/112007 tot 30/09/2008, de tweede fase van 1/10/2008 tot 30/09/2009.

Vlaamse Gemeenschap
www.vlaanderen.be