Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact
Colofon

REDACTIE & ONDERZOEK
Eva Van Regenmortel (CVAa)

INHOUDELIJKE PROJECTGROEP
Sofie De Caigny (CVAa)
Annelies Nevejans (CVAa)
Jeroen Cornilly (Dienst Cultuur Provincie West-Vlaanderen)
Katrien Hindryckx (Gebiedsgerichte werking Westhoek, Provincie West-Vlaanderen)
Chris Vandewalle (Stadsarchief Diksmuide)
Johan Vannieuwenhuyse (Provinciaal Archief West-Vlaanderen)
Isabelle Verheire (Provinciaal Archief West-Vlaanderen)

VORMGEVING
Lodewijk Joye - www.lodewijkjoye.be

WEBDESIGNER
Kim Matthé - Monsieur Moiré

INITIATIEF VAN
Centrum Vlaamse Architectuurarchieven / Vlaams Architectuurinstituut
Dienst Cultuur Provincie West-Vlaanderen
Provinciaal Archief West-Vlaanderen
Gebiedsgerichte werking Westhoek, Provincie West-Vlaanderen
Stadarchief Diksmuide / Streekoverleg WesthoekArchieven

MET DANK AAN
Alle archivarissen uit de Westhoek, en in het bijzonder de archiefdiensten van de vier pilootgemeenten, Line Mertens (CVAa), Katrien Vandermarliere (VAi), Ellen Van Impe (CVAa), Filip Boury (Gebiedsgerichte werking Westhoek, Provincie West-Vlaanderen), Lieven Lamote (Gebiedsgerichte werking Westhoek, Provincie West-Vlaanderen), Joris Vanderborght (Werkgroep Lokaal Overheidsarchief, VVBAD), Laurens Dhaenens.

Het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven wordt structureel ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap. 'Het Gekwetste Gewest' is als ontwikkelingsgericht project ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap en door de provincie West-Vlaanderen.