Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact
BIBLIOGRAFIE

Deze lijst bevat een beperkt aantal referenties met betrekking tot de wederopbouw, die een eerste aanzet kunnen vormen voor de interpretatie van de selectie van archiefstukken. Meer gedetailleerde publicaties en artikels vindt u terug in de bronnenopgave die bij elke actor vermeld staat. Zij worden hier niet hernomen. In de thematische archievengids, het resultaat van de tweede fase van ‘Het Gekwetste Gewest’, is een uitgebreide bibliografie over de wederopbouw van de Westhoek opgenomen.


Beknopte bekendmaking nopens den Dienst der Verwoeste Gewesten, 1919-1921.

Het Gekwetste Gewest. Archievengids van de wederopbouwarchitectuur in de Westhoek, CVAa/VAi, Antwerpen, 2009.

Handboek van den Dienst der Verwoeste Gewesten, Ministerie van Staathuishoudkundige Zaken, Brussel, 1920.

Baillieul, Jean-Marie, ‘Recht op herstel? De Belgische regering staat op de rem bij het vergoeden van de geteisterden’, in: Baert, Koen e.a., Ieper, de herrezen stad, De Klaproos en In Flanders Fields Museum, Koksijde, 1999, pp. 21-66.

Neumann, Christel, ‘De Dienst der Verwoeste Gewesten en zijn historisch kader’, in: Notebaert, Alexandre; Neumann, Christel; Vanden Eynde, Willem, Inventaris van het archief van de Dienst der Verwoeste Gewesten, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1986, pp. 37-55.

Smets, G., ‘Les Régions Dévastées et la réparation des dommages de guerre’, in: La Belgique restaurée, étude sociologique publiée sous la direction de E. Mahaim, Lamertin, Brussel, 1926, pp. 73-139.

Smets, Marcel (red.), Resurgam. De Belgische wederopbouw na 1914, Gemeentekrediet, s.l., 1985.

Stynen, Herman, ‘Het geliefde aangezicht van het vaderland’, in: Stynen, Herman, De onvoltooid verleden tijd. Een geschiedenis van de monumenten- en landschapszorg in België 1835-1940, Stichting Vlaams Erfgoed, Brussel, 1998, pp. 249-271.

Velle, Karel; Dhondt, Joëlle, Inventarissen van de archieven van de hoven en rechtbanken voor oorlogsschade in Vlaanderen (en rechtsopvolgers) (1919-1936), Rijksarchief Beveren, Inventarissen 59, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2001, pp. 9-27.