Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact
Dienst voor Vereffening der Oorlogsschade

PLAATS VAN DEZE ACTOR IN HET GEMEENTELIJK WEDEROPBOUWARCHIEF:
Van de Dienst voor Vereffening der Oorlogsschade van het Ministerie van Financiën komt veel briefwisseling voor in het gemeentearchief, voornamelijk vanaf de tweede helft van de jaren 1920. De inhoud van deze brieven en de regelmaat waarmee de gemeente met deze dienst communiceerde, geven de indruk dat hij deels de taak van de Dienst der Verwoeste Gewesten overnam, nadat die was stopgezet in 1926. Ook Staatscommissarissen schreven brieven met het briefhoofd van deze dienst.