Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact
Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade

SITUERING:
Deze organisatie, opgericht in juli 1919, groepeerde alle lokale samenwerkende vennootschappen die de belangen behartigden van geteisterden bij de overheid. Door zich te verenigen kon men collectief voorschotten op schadevergoedingen verkrijgen via speciaal daartoe ontwikkelde procedures. Zo werd in het KB van 12/07/1919 vastgelegd dat voorschotten door bemiddeling van een samenwerkende vennootschap 70 % van de waarde van de opgelopen schade konden bedragen, nog voor een Rechtbank voor Oorlogsschade hierover uitspraak had gedaan.

PLAATS VAN DEZE ACTOR IN HET GEMEENTELIJK WEDEROPBOUWARCHIEF:
Sommige gemeenten bewaren aanzienlijke reeksen met correspondentie van het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade. De briefwisseling handelt meestal over de status van schadedossiers van geteisterde leden van de lokale samenwerkende vennootschap. Vaak wordt de ontvangst bevestigd van een groep aanvragen voor voorschotten of gesloten overeenkomsten met de staatscommissaris. In andere gevallen wordt de lokale vennootschap verwittigd van stortingen in het voordeel van geteisterden of van een zending van titels op naam, die borg stonden voor de toegekende vergoeding.


- ‘Naamloze vennootschappen voor oorlogsschade’, in: Beknopte bekendmaking nopens den Dienst der Verwoeste Gewesten, jg.1, 1919, nr. II, pp. 64-82, nr. III, pp. 137-147; jg. 2, 1920, nr. I, pp. 50-59, nr. II, pp. 115-140, nr. III, pp. 191-213, nr. IV, pp. 234-247, nr. X, p. 693-708; jg. 3, 1921, nr. V, pp. 296-305.
- Willaert, Maurice, Geschiedkundig overzicht van het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade, Nationale Drukkerij, Brussel, 1930.
- Carnel, Sven, Inventaire des archives de la Fédération des Coopératives pour Dommages de Guerre (1919-1930), Inventaires 342, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2003.